انیمیشن کوتاه دیزنی به نام Paper Man ( مرد کاغذی )

این انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۱۲ ساخته و برنده اسکار بهترین انیمیشن کوتاه در سال ۲۰۱۳ شد