یك صبح شادتر در پاریس

ببینید چه جوری همه كسانی كه یك روز صبح با چهره های خواب آلود و غمگین در مترو پاریس نشسته اند شاد میشوند ، خیلی جالبه ، حتماٌ ببینید و لایك فراموش نشه . *