نظر مهران مدیری در مورد چینی ها

آخر خنده ، بخشی از مجموعه شوخی كردم ، خیلی جالبه ، حتماٌ ببینید و لایك فراموش نشه . *