ورزش - عجیب ترین سبک دو و میدانی!

عجیب ترین سبک دو و میدانی در ژاپن رقم خورد. در این روش، ورزشکاران باید از دو دست خود برای دویدن استفاده کنند.