آموزش پختن مرغ درسته عربی

مرغ درسته عربی که به آن Chicken mandi نیز گفته می شود غذای مناسبی برای میهمانی های شما است که در این ویدیو آموزش داده می شود