آموزش درست کردن نان ارمنی

نان ارمنی یکی از شیرینی های مخصوص عید شکرگذاری است که این ویدیو به آموزش درست کردن آن می پردازد