دستور پخت شیرینی زبان

ویدیو آموزشی نحوه پخت شیرینی زبان که خمیر این شیرینی Puff Pastry است