رضا کیانیان یعنی سینما

در این کلیپ فقط از تصاویر سینمایی آقای کیانیان استفاده شده و لازم به یادآوری است که برخی نقش های ایشان در سریال های تلویزیونی ( مانند مختارنامه ، کیف انگلیسی ، دوران سرکشی و . . . ) از بهترین های تاریخ بازیگری ایران است .