دیالوگ های درخشان فیلم سینمایی حاجی واشنگتن

حاجی واشنگتن درسال ۱۳۶۱ تولید شدو فقط در جشنواره فجر همان سال نمایش داده شدو پس از آن توقیف شد و تا زمان حیات زنده یاد علی حاتمی به نمایش در نیامد . فیلم داستان زندگی غم انگیز حسینقلی خان صدر السلطنه اولین سفیر ایران در آمریکاست . عزت الله انتظامی در این فیلم بسیار درخشان ظاهر شد . سکانس انتخابی بخشی از سکانس عید قربان است و گفتنی آنکه دیالوگ آیین چراغ خاموشی نیست بر سنگ قبر علی حاتمی حک شده.