لحظه های درخشان فیلم سینمایی - دونده

دونده (۱۳۶۳) - به کارگردانی امیر نادری اولین فیلم ایرانی بعد از انقلاب است که در آنسوی مرزها مورد توجه واقع شد و جوایزی نیز کسب کرد . امیر نادری که پیش از این تجربه ساخت چند فیلم را در کارنامه سینمایی خود داشت ، شخصیت امیرو فیلم را به مانند اثر دیگرش ساز دهنی و بعدها آب ، باد ، خاک از تجارب شخصی الهام گرفته . بخش انتخابی از سکانس های پایانی فیلم است که ابتدای آن حذف گردیده .