دیالوگ های درخشان فیلم سینمایی - گوزن ها

شاید بشود از گوزن ها (۱۳۵۳)به عنوان شاخص ترین اثر مسعود کیمیایی و همچنین از ماندگارترین آثار سینمای ایران نام برد . مجموعه ای از برترین ها در این اثر سینمایی گرد هم آمده اند که از بارزترین شان ، بازی درخشان بهروز وثوقی - عنایت الله بخشی و پرویز فنی زاده است . فیلمنامه و دیالوگ های فیلم به مولفه های آثار کیمیایی تبدیل شدند .