لحظه های درخشان فیلم سینمایی - مهمان مامان

مهمان مامان (۱۳۸۳) از فیلم های درخشان داریوش مهرجویی است که از بازی های درخشان گلاب آدینه - حسن پور شیرازی - پارسا پیروز فر و سایر بازیگرانش بهره می برد . این فیلم که موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم از بیست و دومین دوره جشنوار فیلم فجر شده از لحظه های درخشان فراوانی برخوردارست . امید که بخش انتخابی حاضر مهمان نظرگاه موافق شما باشد .