دیالوگ های درخشان فیلم سینمایی - جرم

بخشی از فیلم جرم ( ۱۳۸۹ ) ساخته مسعود کیمیایی با بازی درخشان سیامک انصاری