لحظه های دیدنی فیلم سینمایی - دندان مار

سکانس افتتاحیه فیلم دندان مار ( ۱۳۶۸ ) ساخته مسعود کیمیایی