لحظه های درخشان فیلم سینمایی - طبقه حساس

کمال تبریزی ( کارگردان ) در فیلم طبقه حساس ( ۱۳۹۲ ) از طنز موقعیت به خوبی بهره برده . بازی درخشان رضا عطاران در این فیلم برای او سیمرغ بلورین جشنواره فجر را به همراه داشت . برشی انتخابی ازاین فیلم یکی از درخشان ترین موقعیت های طنز در سینمای ایران است . امیدوارم با من موافق باشید .