لحظه های درخشان فیلم سینمایی - مرهم

مرهم ( محصول ۱۳۸۹ ) ساخته علیرضا داوودنژاد از آثار مطرح سینمای اجتماعی به معضل اعتیاد و دختران فراری می پردازد .