کلیپ چهره ها سینمایی - اکبر عبدی

کلیپی از نقش های مختلف مرد هزار چهره سینما ، تلویزیون و تئاتر ، آقای اکبر عبدی