دیالوگ های درخشان فیلم سینمایی - سوته دلان

بهروز وثوقی در سوته دلان - این سکانس از سوته دلان نیز با بازی درخشان بهروز وثوقی همراه است . گفتنی آنکه این سکانس با اصرار بهروز وثوقی بدون کات فیلمبرداری شد . اما به نظر من دیالوگ درخشان زنده یاد علی حاتمی نقطه قوت اصلی این سکانس است .