دیالوگ های درخشان فیلم سینمایی - اعتراض

مهدی فتحی و داریوش ارجمند در فیلم اعتراض ساخته مسعود کیمیایی