دیالوک های درخشان فیلم سینمایی - مادر

حمیده خیرآبادی در فیلم مادر - علی حاتمی . انتخاب یک دیالوگ زیبا از میان دیالوگ های علی حاتمی ، کاری است محال . لحظه انتخاب شده یکی از هزار است . بازی متفاوت زنده یاد حمیده خیرآبادی دیدنی و البته هنر گوینده نقش که گویا زنده یاد نیکو خردمند بوده است خیره کننده است .