کلیپ سینمایی دو تا چشم سیاه داری

کلیپ سینمایی با صدای فریدون فروغی . لطفا نظر بدهید .