لحظه های درخشان فیلم سینمایی - شهر زیبا

شهر زیبا ( محصول ۱۳۸۲ ) به کارگردانی اصغر فرهادی است .