بازی های درخشان - لیلا حاتمی

لیلا حاتمی در فیلم ارتفاع پست ساخته ابراهیم حاتمی کیا نقش کم نظیری بر عهده داشت . زنی آرام و فرمانبردار ، در حمایت از همسر خود ، ناگهان طغیان کرده و سرنوشت همه همراهان خود را تغییر میدهد .