ورزش - حرکت تماشایی بازیکن وردربرمن پیش از بازی با وولفسبورگ