کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - فرهاد بشارتی در باغ وحش!

کلیپ خنده دار - بخش اول گزارش از گردش "فرهاد بشارتی" در "باغ وحش ارم" و گپ و گفت با او در کنار ... (۲۰ مهر ۹۴)