کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - روستای "سیه بنوئیه"

کلیپ خنده دار - گزارشی از روستای "سیه بنوئیه - کرمان" و گفتگو با مردم دریادل روستایی، در برنامه خندوانه... (۱۸ مهر ۹۴)