کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کورش سلیمانی

کلیپ خنده دار - بخش اول گپ و گفت با "کورش سلیمانی" در یک فضای بسیار صمیمی، در برنامه خندوانه ... (۱۸ مهر ۹۴)