کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جایزه "شبنم مقدمی"

کلیپ خنده دار - گزارشی از اهدای جایزه یک و یک به "شبنم مقدمی" به عنوان یک خندوانه ای با حال ... (۱۷ مهر ۹۴)