کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - عقرب گزیدگی

کلیپ خنده دار - توصیه های درباره عقرب گزیدیگی، توسط متخصصین شرکت "سرم و واکسن رازی" در برنامه خندوانه ... (۱۴ مهر ۹۴)