کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - مارگزیدگی

کلیپ خنده دار - توصیه های برای پیشگیری از مارگزیدیگی، توسط متخصصین شرکت "سرم و واکسن رازی" در برنامه خندوانه ... (۱۴ مهر ۹۴)