کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان و محمدرضا فروتن

کلیپ خنده دار - ماجرای قبولی محمدرضا فروتن و جناب خان، به طور هم زمان، در دوره دکتری و مشاوره های فوق العاده اثربخش محمدرضا فروتن به جناب خان ... (۱۳ مهر ۹۴)