کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - کارتینگ ۲

کلیپ خنده دار - گزارشی تصویری از شادی و هیجان در کارتینگ، در برنامه خندوانه ... (۱۳ مهر ۹۴)