کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - برنامه معرفی کتاب

کلیپ خنده دار - گزارشی از برنامه معرفی کتاب در کتابخانه شهر، در برنامه خندوانه ... (۱۲ مهر ۹۴)