کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - شغل صحافی

کلیپ خنده دار - گزارشی از یک کارگاه صحافی کتاب و گفتگو با یک صحاف باتجربه، در برنامه خندوانه ... (۱۲ مهر ۹۴)