کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - "وفای به عهد - سامان گلریز۲"

کلیپ خنده دار - گزارش بخش دوم "وفای به عهد- سامان گلریز" و به بار نشستن ایده ی ارزشمند او ... (۱۱ مهر ۹۴)