کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - شغل "بازیافت"

کلیپ خنده دار - گزارشی برای معرفی شغل "بازیافت قطعات خودرو" در برنامه خندوانه ... (۱۱ مهر ۹۴)