کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - "وفای به عهد - مجید مظفری"

کلیپ خنده دار - گزارشی از "وفای به عهد - مجید مظفری" و گپ و گفت او با پلیس های راهبر مستقر در جاده ها، در برنامه خندوانه ... (۰۸ مهر ۹۴)