کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - "وفای به عهد-حمید صالحی"

کلیپ خنده دار - گزارشی از فعالیت های "موزه صلح تهران" و "وفای به عهد - حمید صالحی" در برنامه خندوانه ... (۰۷ مهر ۹۴)