کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - ناصر ممدوح ( وفای به عهد)

کلیپ خنده دار - گزارشی از "وفای به عهد - ناطر ممدوح" در برنامه خندوانه ... (۳۱ شهریور ۹۴)