کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - جناب خان (کارِ خیر)

کلیپ خنده دار - جناب خان یک کار خیر خیلی مهم انجام داده، که نمی خواهد کسی بفهمد ... (۳۰ شهریور ۹۴)