کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - اهدای سلول بنیادی

کلیپ خنده دار - گزارشی از "اهدای سلول های بنیادی" توسط رامبد جوان و جمعی از خندوانه ای ها و پیوند خوردن با بانک جهانی سلول های بنیادی، در بیمارستان شریعیی تهران ... (۳۰ شهریور ۹۴)