کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (A-۴)(جواد رضویان۲)

کلیپ خنده دار - گفتگو با جواد رضویان، از گروه (A-۴)، بعد از اجرا و علیرضا خمسه در پشت صحنه اجرای جواد رضویان، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۲۴ شهریور ۹۴)