کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - آبیاری قطره ای

کلیپ خنده دار - گزارشی از تجهیز یک روستا در خطه سیستان به آبیاری قطره ای، با هزینه ی تمام خندوانه ای هایی که از سامانه ۷۸۰ استفاده کرده اند ... آب، زندگیست؛ در حفظ آن بکوشیم ...(۲۱ شهریور ۹۴)