کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - پاسخ مسابقه پیامکی

کلیپ خنده دار - پاسخ مسابقه های پیامکی برنامه خندوانه، به صورت یک جا ... (۲۰ شهریور ۹۴)