کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (B-۳)(سجاد افشاریان۲)

کلیپ خنده دار - گفتگو با سجاد افشاریان، از گروه (B-۳)، بعد از اجرا و سپند امیرسلیمانی در پشت صحنه اجرای سجاد افشاریان، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۲۰ شهریور ۹۴)