کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (B-۳)(سپند امیرسلیمانی۲)

کلیپ خنده دار - گفتگو با سپند امیرسلیمانی، از گروه (B-۳)، بعد از اجرا و سجاد افشاریان در پشت صحنه اجرای سپند امیرسلیمانی، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۲۰ شهریور ۹۴)