کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - خنداننده برتر (B-۳)(سپند امیرسلیمانی۱)

کلیپ خنده دار - اجرای سپند امیرسلیمانی از گروه(B-۳)، در دور اول رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۲۰ شهریور ۹۴)