کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم -خنداننده برتر، (B-۳)(پیش از شروع)

کلیپ خنده دار - گفتگو با گروه(B-۳)، سپند امیرسلیمانی و سجاد افشاریان، پیش از ورود به استدیو، در رقابت "خنداننده برتر" خندوانه ... (۲۰ شهریور ۹۴)