کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم -خنداننده برتر، (B-۳)(قرعه)

کلیپ خنده دار - ششمین رقابت از اولین دور مسابقه خنداننده برتر؛ گروه(B-۳)، سپند امیرسلیمانی و سجاد افشاریان؛ بخش اول: قرعه کشی ... (۲۰ شهریور ۹۴)