کلیپ خنده دار از خندوانه - فصل دوم - محمدرضا حیاتی (وفای به عهد)

کلیپ خنده دار - گزارشی از "وفای به عهد - محمدرضا حیاتی" و حضورش در آسایشگاه جانیلزان جنگ تحمیلی، قابل توجه همه مردم و مسئولین! ... (۱۸ شهریور ۹۴)